CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enzymic oxidation of vanillyl glycol

Stellan Bergbom (Institutionen för organisk kemi) ; Göran Karlsson (Institutionen för organisk kemi) ; Knut Lundquist (Institutionen för organisk kemi)
Svensk Papperstidning Vol. 84 (1981), 18, p. R146-R151.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-09-28. Senast ändrad 2010-10-01.
CPL Pubid: 127004

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur