CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the occurrence of carbohydrates in milled wood lignin preparations

Knut Lundquist (Institutionen för organisk kemi) ; Rune Simonson (Institutionen för teknisk kemi) ; Kenneth Tingsvik (Institutionen för teknisk kemi)
Svensk Papperstidning Vol. 82 (1979), 9, p. 272-275.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-09-28. Senast ändrad 2011-02-01.
CPL Pubid: 127003

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)
Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur