CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FEM-FDTD Hybrid Simulation of a PIFA on a Car - Compared to Measurements

Peter Ankarson ; Yueqiang Liu (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Jan Carlsson ; Thomas Rylander (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar)
EMB 04 - Electromagnetic Computations for Analysis and Design of Complex Systems (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2013-03-06.
CPL Pubid: 12700

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)

Ämnesområden

Beräkningsfysik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur