CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Isolation of lignin by means of liquid-liquid extraction

Knut Lundquist (Institutionen för organisk kemi) ; Brita Ohlsson (Institutionen för teknisk kemi) ; Rune Simonson (Institutionen för teknisk kemi)
Svensk Papperstidning Vol. 80 (1977), 5, p. 143-144.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-09-28. Senast ändrad 2011-02-01.
CPL Pubid: 126998

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)
Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur