CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of sound and white-rotted sapwood of sweetgum with respect to properties of the lignin and composition of extractives

T. Kent Kirk ; Knut Lundquist (Institutionen för organisk kemi)
Svensk Papperstidning Vol. 73 (1970), 9, p. 294-306.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-09-28. Senast ändrad 2010-10-04.
CPL Pubid: 126996

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur