CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formation of low molecular weight phenols from "milled wood lignin" during sulphate and soda cooking

Knut Lundquist (Institutionen för organisk kemi)
Svensk Papperstidning Vol. 76 (1973), 18, p. 704-710.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-09-28. Senast ändrad 2010-10-01.
CPL Pubid: 126993

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur