CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the reactions and degradation of the lignin during steam hydrolysis of aspen wood

Michel Bardet ; Danielle R. Robert ; Knut Lundquist (Institutionen för organisk kemi)
Svensk Papperstidning Vol. 88 (1985), 6, p. R61-R67.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-09-28. Senast ändrad 2011-02-01.
CPL Pubid: 126990

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur