CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Neck injuries in car collisions - Injury mechanisms

Mats Y. Svensson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Proc. Injury in Low Veolcity Collision conference (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Whiplash, spine, ganglion, neck, injury, vehicle, traffic, collision, accident


Lyons Davidson Solicitors Victoria House, 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, United Kingdom, www.lyonsdavidson.co.ukDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 12699

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik
Neurokirurgi
Ortopedi

Chalmers infrastruktur