CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adsorption and Reactions of Small Molecules on Transition Metal Clusters

Mats Andersson (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik)
The Bulletin of the Society of Nano Science and Technology Vol. 2 (2004), p. 77-80.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 12697

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur