CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Platinum Group Elements - Identifying Sources from Early Metal Mining to the Automobile Catalyst

Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Bernhard Peucker-Ehrenbrink ; Harold F. Hemond
The Proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment p. 53-56. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-09-28. Senast ändrad 2010-09-28.
CPL Pubid: 126966