CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of stress-distribution in a car tyre with regards to rolling resistance

Carsten Hoever (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Patrick Sabiniarz (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Wolfgang Kropp (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Proceedings of ISMA2010 International Conference on Noise and Vibration Engineering including USD2010, Leuven, 20-22 September 2010 p. 3977-3990. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-09-27. Senast ändrad 2016-01-15.
CPL Pubid: 126952

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur