CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis and characterization of colloidal zoned MFI crystals

Qinghua Li ; Zheng Wang ; Jonas Hedlund ; Derek Creaser (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Hong Zhang ; Xiaodong Zou ; Anton-Jan Bons
Microporous and Mesoporous Materials (1387-1811). Vol. 78 (2005), p. 1-10.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Zoned MFI crystals, ZSM-5 core, silicalite-1 shell, acid leachingDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 12695

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur