CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Komfortstudier av sittande i fordon. Utveckling av metodik för experimentella fältstudier av långvarigt sittande i bil.

Sitting Comfort in Vehicles – Method development of experimental field studies for sitting behaviour in cars and trucks

Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Sven Dahlman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Hans Sjöberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Leif Sandsjö
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Rapport]

Nyckelord: sittande, ergonomi, fordonsstolar, subjektiva skattningar, fältstudier, EMGDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 12694

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur