CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact of cross-phase modulation in coherent transmission systems

Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
IEEE Photonics Society Summer Topical Meeting Series, 2010 p. 127 -128. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-09-27. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 126930

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur