CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sub-diurnal earth rotation variations from the VLBI CONT02 campaign

Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik ; Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Johann Wünsch
Journal of Geodynamics Vol. 41 (2006), p. 94-99.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: High-frequency earth rotation variations, Very long baseline interferometry, Angular momentum exchangeDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 12693

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Fasta jordens fysik

Chalmers infrastruktur