CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of non-linear impairments in 40 Gbaud PM DQPSK and D8PSK transmission

M.N. Chughtai ; M. Forzati ; J. Mårtensson ; Ekawit Tipsuwannakul (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Transparent Optical Networks (ICTON), 2010 12th International Conference on p. 1 -4. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-09-27. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 126929

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur