CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability, accuracy and application of an FDTD-TDFEM algorithm

Thomas Rylander (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Anders Bondeson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Yueqiang Liu (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar)
IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 12692

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)

Ämnesområden

Beräkningsfysik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur