CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-technique comparison of tropospheric zenith delays derived during the CONT02 campaign

Kristyna Snajdrova ; Johannes Böhm ; Pascal Willis ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik ; Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Harald Schuh
Journal of Geodesy Vol. 79 (2006), 10-11 , p. 613-623.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Tropsophere, Zenith Delay, GPS, VLBI, DORIS, Water Vapor RadiometerDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 12691

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Klimatforskning

Chalmers infrastruktur