CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A tool for generating optimal control laws for hybrid electric powertrains

Nikolce Murgovski (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Jonas Sjöberg (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Jonas Fredriksson (Institutionen för signaler och system, Mekatronik)
IFAC Symposium, Advances in Automotive Control (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-09-24. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 126895

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Mekatronik (2005-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur