CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perfectly Matched Layers in Three Dimensions for the Time-Domain Finite Element Method

Thomas Rylander (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Jianming Jin
IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 12688

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)

Ämnesområden

Beräkningsfysik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur