CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon nanoparticles and their application to new materials

Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Liliana Licea-Jiménez
Discutamos México en Europa. Encuentro de Mexicanistas-General Information, Antwerp (Belgium), September 20-22, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-09-24. Senast ändrad 2011-01-12.
CPL Pubid: 126856

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur