CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multipactor breakdown in open two-wire transmission lines

Joel Rasch (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J. Johansson ; Mietek Lisak (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J. Puech ; E. Rakova ; V.E. Semenov
32nd ESA Antenna Workshop on Antennas for Space Applications, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, 5 – 8 October 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-09-24. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 126855

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2010-2012)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur