CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quasi-Linear Evolution and Saturation of the Modulational Instability of Partially Coherent Optical Waves

Tobias Hansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; V. Semenov ; U. Österberg
The Second International Conference Nonlinear Waves - Theory and Applications, Beijing, June 26-29, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-09-24. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 126854

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur