CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal Stability of a Plasma in a Homogeneous Microwave Field in Air

Joel Rasch (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; V.E. Semenov ; J. Puech
37th EPS Conference on Plasma Physics, June 21-25 2010, Dublin, Ireland (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-09-24. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 126853

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur