CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave breakdown in space borne rf equipment

Joel Rasch (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J. Johansson ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J. Puech ; E. Rakova ; V. Semenov
GHz 2010, 9-10 March 2010, Lund, Sweden (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-09-23. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 126834

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur