CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diesel Spray Properties at Different Temperatures

Alf Magnusson (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Sven Andersson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Towards Clean Diesel Engines, Fifth symposium (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 12678

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur