CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Knowledge transfer - The Lean Product Development Perspective

Ludvig Alfredson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Björn Söderberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Magnus Persson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
17th International Product Development Conference "The innovation in crisis time", June 14-15, Murcia, Spain. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-09-21. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 126707

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur