CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Data Integration in the Life Sciences 7th International Conference, DILS 2010, Gothenburg, Sweden, August 25-27, 2010. Proceedings

Patrick Lambrix ; Graham J.L. Kemp (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Bioinformatik (Chalmers))
(2010)
[Bok, med redaktör]

Lecture Notes in Computer Science, Volume 6254Denna post skapades 2010-09-21.
CPL Pubid: 126679

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)