CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new CMOS radio for low power RFID applications

E Nilsson ; Peter Linnér (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; A Sikö ; U Bilstrup ; P-A Wiberg
Proceedings of 2010 IEEE International Conference on RFID-Technology and Applications, RFID-TA 2010 p. 106-111. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-09-21.
CPL Pubid: 126678

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur