CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

VLBI and GPS-based Time-Transfer Using Cont08 Data

Carsten Rieck ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; R. T. Kenneth Jaldehag ; Jan M. Johansson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik ; Extern)
Proceedings of the 6th IVS General Meeting p. 365-369. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: VLBI, GNSS, time-transfer


Eds. D. Behrend and K. D. Baver, NASA Conference Publication, NASA/CP-2010–215864Denna post skapades 2010-09-20. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 126674

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur