CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of Ray-tracing through the High Resolution Numerical Weather Model HIRLAM for the Analysis of European VLBI Data

Susana Garcia Espada (Extern ; Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Francisco Colomer Sanmartin
Proceedings of the 6th IVS General Meeting p. 232-236. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: VLBI, atmospheric delays, numerical weather models, ray-tracing


Eds. D. Behrend and K. D. Baver, NASA Conference Publication, NASA/CP-2010–215864Denna post skapades 2010-09-20. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 126673

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning
Annan geovetenskap och miljövetenskap
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur