CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

COLDMAGICS – Continuous Local Deformation Monitoring of an Arctic Geodetic Fundamental Station

Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Sten Bergstrand
Proceedings of the 6th IVS General Meeting p. 118-122. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: fundamental geodetic station, VLBI, GNSS, GGOS, local tie, local survey


Eds. D. Behrend and K. D. Baver, NASA Conference Publication, NASA/CP-2010–215864Denna post skapades 2010-09-20. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 126672

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur