CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Planning of an experiment for VLBI tracking of GNSS satellites

Vincenza Tornatore ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Guifré Molera ; Sergei Pogrebenko
Proceedings of the 6th IVS General Meeting Vol. NASA/CP-2010–215864 (2010), p. 70-74.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: VLBI, GNSS, satellite tracking


Eds. D. Behrend and K. D. Baver, NASA Conference Publication, NASA/CP-2010–215864Denna post skapades 2010-09-20. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 126671

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur