CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The 2002 Local Tie at the Onsala Space Observatory

Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik ; Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Cornelia Eschelbach
Proceedings of the IERS Workshop on site co-location. Matera, Italy, 23 - 24 October 2003. Edited by Bernd Richter, Wolfgang Schwegmann, and Wolfgang R. Dick. (IERS Technical Note ; 33) Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie, 2005. 148 pp., paperback, ISBN 3-89888-793-6 (print version) Vol. IERS-TN (2005), 33, p. 55-63.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: space geodesy, local tie, VLBI, GPSDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 12666

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap
Lantmäteri

Chalmers infrastruktur