CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energieffektiva kylbatterier och köldbärarsystem

Caroline Haglund-Stignor ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Bengt Sundén ; Daniel Eriksson
4:e eff-Sys-dagen Vol. 1 (2005),
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Heat transfer, heat exchanger, plate-fin, design, calculation, pressure drop, brineDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12665

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur