CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of degradation mechanism of blue light emitting diodes

Thorvald Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Thin Solid Films Vol. 483 (2005), p. 378.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-05.
CPL Pubid: 12664

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur