CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimizing and controlling media flows in heat pump systems

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Fredrik Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
8th IEA Heat Pump Conference Vol. CD (2005),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: control, fan, flow rate, heat pump, motor, optimal, pump, Variable Speed Drive, VSDDenna post skapades 2006-01-25.
CPL Pubid: 12662

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur