CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An experimental 210 GHz radar system for 3D stand-off detection

Jan Svedin ; Staffan Rudner (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Gunnar Thordarsson ; Niklas Wadefalk (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Sten E. Gunnarsson ; Morteza Abbasi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Tomas Bryllert (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
35th International Conference on Infrared Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz), 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A 210 GHz radar system for studies of person scanning at stand-off distances is presented. The radar uses a mechanically scanned RX front-end based on an antennaintegrated MMIC. The TX part is based on an HBV quintupler. Image data formation is made using the FMCW and SAR principles.

Nyckelord: THz, terahertz technology, submillimetre waves


35th International Conference on Infrared, Millimeter and THz Waves (IRMMW-THz 2010), Rome, Italy. September 5-10, 2010.

Article number 5612718.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-09-20. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 126590

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektronik

Chalmers infrastruktur