CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-dimensional electron mobility limitation mechanisms in AlxGa1-xN/GaN hetero¬structures

Manjula Gurusinghe (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Stefan Davidsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Thorvald Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Physical review Vol. 00 (2005), p. 00.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2009-11-20.
CPL Pubid: 12659

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur