CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance audits of heat pumps - procedures and uncertainties

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
8th IEA Heat Pump Conference Vol. CD (2005),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: audit, commissioning, field test, heat pump, in situ, method, performanceDenna post skapades 2006-01-25.
CPL Pubid: 12657

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur