CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Subband transitions in AlxGa1-xN/GaN/AlxGa1-xN and AlxGa1-xN/InN/AlxGa1-xN single quantum wells

K Premaratne (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Manjula Gurusinghe (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Thorvald Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Superlattices and microstructures, Vol. 38 (2005), p. 161.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2009-11-20.
CPL Pubid: 12656

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Halvledarfysik

Chalmers infrastruktur