CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trends in Systems and Signals

Tohru Katayama ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Akiro Sano ; Christos Cassandras ; Marco Campi
Proc. 16th IFAC World Congress, Selected Plenaries, Milestones and Surveys p. 111-121. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12654

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur