CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The dual weighted residuals approach to optimal control of ordinary differential equations

Karin Kraft (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
BIT Numerical Mathematics (0006-3835). Vol. 50 (2010), 3, p. 587-607.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The methodology of dual weighted residuals is applied to an optimal control problem for ordinary differential equations. The differential equations are discretized by finite element methods. An a posteriori error estimate is derived and an adaptive algorithm is formulated. The algorithm is implemented in Matlab and tested on a simple model problem from vehicle dynamics.

Nyckelord: Finite element, a posteriori, error estimate, adaptive, dual weighted residual, boundary value problem, differential-algebraic, vehicle dynamics


DOI: 10.1007/s10543-010-0270-8Denna post skapades 2010-09-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 126527

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Adaptive Finite Element Methods for Optimal Control Problems