CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utilizing soft information at the application layer: quality enhanced JPEG2000 decoding

Hannes Persson ; Anna Brunstrom ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings of Radiovetenskap och kommunikation (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 12652

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur