CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of ground-coupled systems for heating and cooling of buildings

Jüri Naumov (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Scanvac Newsletter 2, p. 8. (2005)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: heat pump, ground-coupled, ground storage, free-cooling, heating, Lund, Astronomy HouseDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2010-09-01.
CPL Pubid: 12643

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur