CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of on-board charger for plug-in hybrid electric vehicle

Mathieu Grenier (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; M. Ghasem Hosseini Aghdam (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
5th IET International Conference on Power Electronics, Machines and Drives, PEMD 2010; Brighton; 19 April 2010 through 21 April 2010 563, (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Efficiency; Full-bridge converter; On-board charger; Plug-in hybrid electric vehicle; Power factor correctorDenna post skapades 2010-09-16. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 126427

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur