CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A simple model for evaluating conditioned velocities in premixed turbulent flames

Vladimir Sabel'nikov ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Euromech Fluid Mechanics Conference – 8, Abstracts, Technical University of Munich p. MS2-12. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-09-15.
CPL Pubid: 126414

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur