CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effektivisering av byggnadsrelaterad pump- och fläktdrift ? Systemlösningar, motorteknik och styrning

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Uppstartsmöte i forskningsprojekt (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: energy efficiency, buildings, pump, fan, DCV, VSD, motor control, motor, system design, controlDenna post skapades 2006-01-26.
CPL Pubid: 12641

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur