CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developments in soft sensors for measurement of refining parameters

Anders Karlström (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Daniel Berg (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Karin Eriksson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
8th PIRA international refining conference (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 12640

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik
Processkemi
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur