CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Installationstekniken ska klara funktionskraven

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energi och bebyggelse - teknik och politik p. 160-171. (2005)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: buildings, planning, politics, energy, built environment, building services, efficiency, system, environment, sustainable design, electricity, CHP, District heating,Denna post skapades 2006-03-30.
CPL Pubid: 12639

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur